Μηνιαίες ενημερώσεις

Κάθε εγκατάσταση WordPress χρήζει τακτικής συντήρησης με ενημερώσεις στην πλατφόρμα και στα πρόσθετα που είναι εγκατεστημένα. Αυτές οι ενέργειες είναι απαραίτητες για να διατηρεί η ιστοσελίδα το επίπεδο ασφαλείας που πρέπει ώστε να μην είναι ευάλωτη σε επιθέσεις αλλά και να διατηρεί τις τελευταίες τεχνολογίες στον κώδικα της.

Μηνιαία αντίγραφα

Τα αντίγραφα ασφαλείας είναι απαραίτητα για να προληφθεί η οποιαδήποτε πιθανή καταστροφή. Μια καταστροφή θα μπορούσε να προέλθει είτε από την πλευρά του πελάτη είτε από την πλευρά του υλικου του server.

Εγγύηση καλής λειτουργίας

Στο πλανο συντήρησης παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας της ιστοσελίδας 24/7. Οποιαδήποτε δυσλειτουργία πιθανόν παρατηρηθεί από τον πελάτη διορθώνεται χωρίς χρέωση.

Παρακολούθηση ασφαλείας

Υπάρχει εγκατεστημένος μηχανισμός ασφάλειας που παρέχει τείχος προστασίας και πολυεπίπεδη προστασία από κυβερνοεπιθέσεις που έχουν ως στόχο να εγκαταστήσουν κακόβουλο κώδικα στην ιστοσελίδα.