Εβδομαδιαίες ενημερώσεις

Κάθε εγκατάσταση WordPress χρήζει τακτικής συντήρησης με ενημερώσεις στην πλατφόρμα και στα πρόσθετα που είναι εγκατεστημένα. Αυτές οι ενέργειες είναι απαραίτητες για να διατηρεί η ιστοσελίδα το επίπεδο ασφαλείας που πρέπει ώστε να μην είναι ευάλωτη σε επιθέσεις αλλά και να διατηρεί τις τελευταίες τεχνολογίες στον κώδικα της. Όσο πιο συχνά τηρούνται αυτές οι ενημερώσεις τόσο ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος κάποιας μόλυνσης.

Εβδομαδιαία αντίγραφα

Τα αντίγραφα ασφαλείας είναι απαραίτητα για να προληφθεί η οποιαδήποτε πιθανή καταστροφή. Μια καταστροφή θα μπορούσε να προέλθει είτε από την πλευρά του πελάτη είτε από την πλευρά του υλικου του server. Η ανάγκη για αντίγραφα ασφαλείας γίνεται πιο συχνή ανάλογα με την συχνότητα της προσθήκης περιεχομένου που γίνεται από τον πελάτη.

Εγγύηση καλής λειτουργίας

Στο πλανο συντήρησης παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας της ιστοσελίδας 24/7. Οποιαδήποτε δυσλειτουργία πιθανόν παρατηρηθεί από τον πελάτη διορθώνεται χωρίς χρέωση.

Παρακολούθηση ασφαλείας

Υπάρχει εγκατεστημένος μηχανισμός ασφάλειας που παρέχει τείχος προστασίας και πολυεπίπεδη προστασία από κυβερνοεπιθέσεις που έχουν ως στόχο να εγκαταστήσουν κακόβουλο κώδικα στην ιστοσελίδα.

Βελτιστοποίηση ταχύτητας

Όλα τα λογότυπα αλλά και τα εικονίδια που χρησιμοποιούνται είναι μορφής svg ή fonts για μείωση του μεγέθους της ιστοσελίδας. Οι φωτογραφίες βελτισοποιούνται ως προς το μέγεθος και την ποιότητα τους. Επίσης υπάρχει μηχανισμός caching και συμπίεσης για την μέγιστη δυνατή βελτιστοποίηση της ταχύτητας φόρτωσης της ιστοσελίδας.

1 ώρα υποστήριξης

Στο πλάνο παρέχεται 1 ώρα υποστήριξης ή προσθήκης κάτι νέου στο site. Μέσα στην υποστήριξη θα μπορούσε να συμπεριληφθεί μια φόρμα επικοινωνίας, αλλαγή του logo, γραφιστικές αλλαγές, δημιουργία νέων μενου κτλ.