Ένα μεγάλο κομμάτι του Search engine optimization είναι η κατανόηση του αντικειμένου της επιχείρησης που έχει την ιστοσελίδα. Έπειτα και αφού πραγματοποιηθεί ο κατάλληλος έλεγχος του ανταγωνισμού καταγράφονται οι λέξεις κλειδιά που ενδιαφέρουν τον πελάτη και στη συνέχεια πραγματοποιούνται, σταδιακά οι παρακάτω ενέργειες:

Search engines verification

Το site γίνεται verify με τις πιο διάσημες μηχανές αναζήτησης ώστε τα bot τους να κάνουν crawl και index το περιεχόμενο. Οι μηχανές αναζήτησης είναι οι Google, Yahoo, Bing και Yandex.

Βελτιστοποίηση εντός σελίδας

Γίνεται εγκατάσταση και του Yoast SEO WordPress plugin και πραγματοποιούνται γενικές ρυθμίσεις SEO optimization στην σελίδα. Έπειτα πραγματοποιούνται έλεγχοι και προσαρμογές στα page titles και meta descriptions κάθε κειμένου και σελίδας.

Βελτιστοποίηση εκτός σελίδας

Αυτό το κομμάτι περιλαμβάνει ενέργειες καταχώρησης της ιστοσελίδας WordPress σε οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα ή οnline υπηρεσία προσφέρεται. Κάποιες από αυτές είναι οι Google business, yellow pages, δωρεάν υπηρεσίες δημοσίευσης κ.α.

Βελτιστοποίηση ταχύτητας

Περιλαμβάνει το πλάνο βελτιστοποίησης ταχύτητας που μπορείτε να δείτε εδώ.

Διόρθωση σφαλμάτων

Είναι σύνηθες φαινόμενο μια σελίδα να εμπεριέχει κάποια σφάλματα φόρτωσης τα οποία είναι αρνητικός παράγοντας για το SEO. Αυτά τα σφάλματα λοιπόν εντοπίζονται και διορθώνονται.

Έλεγχος περιεχομένου

Ελέγχεται το περιεχόμενο για τυχών σφάλματα ή κακές πρακτικές όπως μη χρήση τίτλων, alt attributes σε εικόνες, διπλό περιεχόμενο κτλ.

Εκτεταμένη εκπαίδευση SEO

Πραγματοποιείται δίωρη εκπαίδευση στον χώρο του πελάτη η οποία εστιάζει στην εισαγωγή περιεχομένου με βάση το plugin yoast seo. Το βασικό κομμάτι που μας απασχολεί είναι η χρησιμοποίηση focus keywords μέσα στο κείμενο μας και γενικά στην σελίδα μας, με τέτοιον τρόπο ώστε να βοηθήσει στην κατάταξη μας.