Κατασκευή ιστοσελίδας Joomla βασισμένης σε θέμα

Το automations.tekim.gr αποτελεί ανάπτυξη ιστοσελίδας Joomla βασισμένη σε θέμα η οποία αντικατέστησε παλαιότερη έκδοση. Η λειτουργικότητα και η γραφιστική σχεδίαση είναι βασισμένη αποκλειστικά στο template το οποίο χρησιμοποιήθηκε με πολύ μικρές αλλαγές όσο αφορά το gallery και τα χρώματα.


Βελτιστοποίηση ταχύτητας φόρτωσης

Το θέμα ακολουθεί ένα πλάνο ταχύτητας για βέλτιστη φόρτωση των σελίδων του.  Υπάρχει μηχανισμός caching και συμπίεσης  για την μέγιστη δυνατή βελτιστοποίηση της ταχύτητας φόρτωσης της ιστοσελίδας.

Πλατφόρμα:Joomla
Γραφιστική σχεδίαση:Βασισμένη σε θέμα
Βελτιστοποίηση ταχύτητας:Ναι
Πολυγλωσσικότητα:Ναι
Τομέας επιχείρησης:Κατασκευαστικός
Χρόνος παράδοσης:3 εβδομάδες
Δείτε το site

PORTFOLIO