Κατασκευή ιστοσελίδας WordPress βασισμένη σε θέμα

Το wempos.com αποτελεί ανάπτυξη ιστοσελίδας WordPress βασισμένη σε θέμα του οποίου η λειτουργικότητα και η γραφιστική προσέγγιση προσαρμόστηκαν πλήρως στις ανάγκες της επιχείρησης. Η γραφιστική σχεδίαση διατήρησε την materialized προσέγγιση του θέματος η λειτουργικότητα όμως δημιουργήθηκε εκ νέου.


Βελτιστοποίηση ταχύτητας φόρτωσης

Το θέμα ακολουθεί πλάνο ταχύτητας για βέλτιστη φόρτωση των σελίδων του. Όλα τα λογότυπα αλλά και τα εικονίδια που χρησιμοποιήθηκαν είναι μορφής svg ή fonts για μείωση του μεγέθους της ιστοσελίδας. Υπάρχει μηχανισμός caching και συμπίεσης  για την μέγιστη δυνατή βελτιστοποίηση της ταχύτητας φόρτωσης της ιστοσελίδας καθώς και μηχανή CDN cloudflare.


Βελτιστοποίηση ασφάλειας

Υπάρχει εγκατεστημένος μηχανισμός ασφάλειας που παρέχει τείχος προστασίας και  πολυεπίπεδη προστασία από κυβερνοεπιθέσεις που έχουν ως στόχο να εγκαταστήσουν κακόβουλο κώδικα στην ιστοσελίδα. Επίσης τηρείται τακτικό Backup για άμεση επαναφορά σε περίπτωση καταστροφής.

Πλατφόρμα:WordPress
Γραφιστική Σχεδίαση:Materialized
Λειτουργικότητα:Αποκλειστική
Βελτιστοποίηση ταχύτητας:Ναι
CDN:Cloudflare
Βελτιστοποίηση ασφάλειας:Ναι
Gallery:Portfolio
Πολυγλωσσικότητα:Ναι
Τομέας επιχείρησης:Web development
Χρόνος παράδοσης:3 εβδομάδες
Δείτε το site

PORTFOLIO